Högholmsgränd 50, 127 46 SKÄRHOLMEN

Har du något att berätta om Pashang Taxi Skärholmen ?