Fabriksg. 14, 665 30 KIL

Har du något att berätta om Kils Taxi ?