Stationsvägen 2, 374 39 KARLSHAMN

Har du något att berätta om Karlshamns Taxi ?